EQUISERVER.EU

EQUISERVER.EU

 Server o koních a pro koně 

Equiserver vznikl s úkolem, co nejvíce centralizovat informace pro příznivce jezdeckého sportu a koní vůbec.

Prvním popudem pro vznik tohoto serveru bylo to, že není možné při procházení internetu, na jednom místě najít informace o jezdeckém sportu, službách pro chovatele koní a další s touto krásnou zálibou spojené informace.

Dne 13. 9. 2006 byl tento server uznán jako oficiální online periodikum a bylo mu přiděleno Mezinárodní standardní číslo seriálových publikací ISSN 1802-1387.

Věříme, že Vám tento server bude přinášet jen samé užitečné rady a informace.

Za tým Equiserver Václav Veselý