Dostihové tipy

 

Přijď - natipuj - vyhraj
 

PRAVIDLA SOUTĚŽE
Soutěž je zcela zdarma, bez poplatku a bez registrace.
Soutěž probíhá v měsících červen až říjen.
Tipuje se pouze vítězný kůň, do formuláře uvádějte výhradně jen číslo koně.

Čísla dostihů a čísla koní jsou platná dle startek na dostihyjc.cz
Odeslání tipu se jménem koně bude vyhodnoceno jako chybný tip.

Za každý správný tip (vítězný kůň) získáváte jeden bod do celkového součtu.
Celkové pořadí se stanovuje celkovým počtem bodů za daný měsíc.
Průběžné pořadí bude zvěřejněno po každém dostihu v sekci "průběžné výsledky".
Po posledním dostihu v daném měsíci bude soutěž ukončena a vyhodnocena.
Při rovnosti bodů rozhoduje dřívejší odeslání tipů prvního dostihu v daném měsíci, což značí startovní číslo.
Soutěže se může zúčastnit kdokoliv, každý však pouze jednou.
Při zjištění odeslání více tipů jednou osobou bude tato osoba ze soutěže ihned vyloučena.
Tipy budou akceptovány do začátku prvního dostihu v daném dostihovém dnu.
Odeslané tipy po záhájení prvního dostihu nebudou vyhodnoceny.

Výherci budou zveřejněni a kontakováni na uvedený email, vždy uvádějte stejný email po celou dobu soutěže.
V případě získání finanční výhry osobou, která v čase předávání výhry ještě nedosáhla věku 18 let,
může organizátor požadovat od zákonných zástupců tohoto výherce, aby ho zastupovali při přebírání výhry a/nebo
aby dali písemný souhlas s převzetím výhry.
Výhra není právně vymahatelná.
Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout ve všech sporných situacích.